Verb paradigm search results

ClassArgumentsMeskwaki Conjunct Injunctive
TA Mixed (3→1/2)
3→2s

V-eneče

3→1p

V-iyameče

3→21

V-enakoče

3→2p

V-enwa·če

3s→1s

V-iče

3p→1s

V-iwa·če

TA Non-local (direct)
3s→3'

V-a·če

3p→3'

V-a·wa·če


Sources for forms in this paradigm: Goddard 1994b