Common noun (Meskwaki)

Paradigm No forms yet
Language Meskwaki
Type Common noun
Sources None